Bestuur

Voorzitter : René Drenten
Secretariaat : Heidi ten Thije
Penningmeester : Annemie Drenten
Leden : Stefan ten Vregelaar
Jeannet Ramaker
Hulpverlening : René Drenten