Privacybeleid

 

Gegevens vastlegging
Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij EHBO – Neede verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de voorzitter, die kan in de rol van “functionaris gegevensverwerking” tekst en uitleg geven.
EHBO – Neede zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-statement.

 

Ledenadministratie

Het bestuur houdt een ledenadministratie bij.
Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, soort lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres, diplomanummer, examendatum en eventuele bijzonderheden (voorbeeld: AED en/of Lotus …).
Er worden geen bankgegevens vastgelegd.
Van de via de Incasso ontvangen contributiebedragen wordt in de ledenadministratie alleen de betaaldatum vastgelegd.
In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd.
Op de ledenlijst worden naast de gemelde gegevens ook gegevens met betrekking tot geslacht, Voorletters en voornaam vastgelegd.
De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

 

Hulpverlening

Voor de hulpverlening bij evenementen worden door de coördinator hulpverlening de namen van de hulpverleners en eventueel telefoonnummer bijgehouden dit is nodig voor verzekering
Ook worden de namen van de organisatoren en telefoonnummer van het betreffende evenement bijgehouden  evenals de naam van het evenement en de locatie.

 
Beeldmateriaal

Tijdens oefeningen en andere activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en/of filmpjes worden gemaakt en op de website worden gepubliceerd

 
Functionaris gegevensverwerking

De functie “functionaris gegevensverwerking” wordt bij de EHBO – Neede toegekend aan de voorzitter.

 
Autoriteit Persoonsgegevens

Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de privacy-rechten en voorbeeldbrieven is te vinden op de website van de landelijke organisatie Autoriteit Persoonsgegevens.